Tilbygning 2020

Ekstra 250m² på vej

Tilbygning ses markeret med mørkt tag.

Hallen oplever en kraftigt stigende aktivitet og efterspørgsel på endnu mere. Og derfor er vi endnu engang nødt til at udvide kapaciteten.

Med udvidelsen vil vi kunne tilbyde bedre muligheder for f.eks bordtennis, genoptræning, dans, gymnastik, ældre-idræt og mindfulness. Samtidig kan vi skabe bedre forhold for udendørs aktiviteterne (atletik, kroket og petanque) ved at de kan få deres eget lokale.

Vi er i fuld gang med at finde midlerne til de ekstra 250m² som vi ønsker at bygge ved siden af den nyeste tilbygning mod vest.

Tilbygningen skal bl.a. indeholde en multi-funktionel sal, der efter behov kan tilpasses i størrelsen. Ligeledes kan der afholdes flere arrangementer på samme tid.

Yderligere bliver der forbedrede forhold når der afholdes de helt store arrangementer i hallen med spisning osv.

Vi forventer at finansieringen er på plads i efteråret 2020 og at byggeriet kan påbegynde umiddelbart efter.